Alexandria

Alexandria

Almond coconut macaron, pistachio cream & white chocolate pistachio glaze.

8″ (serves 10)

10″ (serves 16)

12″ (serves 24)